World-Class Purchasing

Afgekort WCP. De activiteiten die het inkoopproces de mogelijkheid geven zich continu te verbeteren om optimaal bij te kunnen dragen aan het verbeteren van de marge c.q. de winst. De stand van zaken op het gebied van WCP wordt regelmatig door Berenschot gemeten (met een enquĂȘte onder inkoopmanagers). Zie ook D-PBOI-E managementmodel.