Winstverdelingskartel

Een onderlinge afspraak tussen organisaties waarbij alle winsten van de aangesloten leden bij elkaar komen. Vervolgens wordt de winst volgens vooraf bepaalde verdeelsleutels verdeeld.