Winst- en verliesrekening

Een overzicht over een periode (veelal een jaar) met alle opbrengsten van een bedrijf en alle kosten die daarmee gepaard zijn gegaan. Ook wel resultatenrekening genoemd.