Wilsgebrek

Juridische term. Ondeugdelijke of gebrekkige wijze waarop de wil van een partij worden gevormd bij de totstandkoming van een overeenkomst. Wilsgebreken zijn: bedreiging, bedrog, misbruik van omstandigheden of dwaling.