What if-tactiek

Onderhandelingstactiek waarbij de reactie van de wederpartij wordt gepeild op een aantal alternatieve mogelijkheden. Dit kan inzicht geven in onderliggende doelen en belangen en men verkent hiermee de onderhandelingsruimte.