Wet implementatie rechtsbeschermingsrichtlijn

Afgekort Wira. Deze nieuwe wet is op 26 januari 2010  door Eerste Kamer aangenomen en zal een wettelijke basis gaan creëren om door de overheid onwettig gegunde opdrachten door de rechter te laten vernietigen.