Wet beroepen in de individuele gezondheidszorg

Term relevant voor inkopers in de zorgsector. Afgekort Wet BIG. Deze wet regelt voor hulpverleners de volgende onderwerpen: registratie voor beroepen, titelbescherming, voorbehouden handelingen, toelating van buitenlands gediplomeerden, tuchtrecht, maatregelen wegens ongeschiktheid en beroepsgeheim in algemene zin. De Wet BIG gaat ervan uit dat het verrichten van handelingen op het gebied van de individuele gezondheidszorg vrij is met uitzondering van de voorbehouden handelingen. Deze mogen beroepsmatig uitsluitend worden verricht door in de Wet BIG genoemde beroepsbeoefenaren of, krachtens opdracht van hen, door andere beroepsbeoefenaren.