Wet

Officiƫle, door nationale regelgevende instanties vastgestelde, algemeen verbindende voorschriften.