Wet

Officiële, door nationale regelgevende instanties vastgestelde, algemeen verbindende voorschriften.