Wegingsfactor (emvi)

Het relatieve gewicht van elk onderdeel van een gunningscriterium bij emvi, (economisch meest voordelige inschrijving). Zie ook wegingsfactor.