Wegingsfactor

De wegingsfactor bepaalt het onderling belang van verschillende (sub)criteria door er een cijfer (wegingsfactor) aan toe kennen. Bijvoorbeeld het toekennen van een 0,4 respectievelijk een 0,2 betekent dat je het eerste criterium twee keer zo belangrijk vindt als het tweede.