Wederpartij

Bij gebruik van algemene voorwaarden: degene die door ondertekening van een geschrift of op andere wijze de gelding van algemene voorwaarden heeft aanvaard.