Wederkerige overeenkomst

Overeenkomst waarbij voor beide contractspartijen over en weer verbintenissen ontstaan.