Wanprestatie

Verouderde, maar nog steeds gebruikte term voor toerekenbaar tekortschieten. Het toerekenbaar niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van de overeenkomst.