Waardesysteem van Porter

De waardeketen van de eigen organisatie (zie waardeketen van Porter) maakt deel uit van een groter geheel dat Porter het waardesysteem (value system) noemt. Dit waardesysteem omvat de waardeketens van de eigen organisatie, maar ook die van de leveranciers, toeleveranciers van leveranciers, afnemers en klanten van de eigen afnemers.