Waardestuwers

Factoren die een bijdrage leveren aan waardecreatie voor de organisatie. Belangrijke waardestuwers zijn: verhogen van de omzet op de afzetmarkten. verhogen van de netto marge, verbeteren van het werkkapitaal, beleid rondom investeringen, kosten van vermogen, belastingen en periodiek concurrentieel voordeel of het onderscheidend vermogen in de markt.