Waarderingsgrondslag, waarderingsstelsel

De manier waarop activa op de balans worden gewaardeerd. Onderscheid wordt gemaakt naar het waarderen tegen de historische prijs (hup-stelsel) en de prijs die men nu zou moeten betalen (vervangingswaardestelsel).