Waardemanagement

Een organisatie die zich bezighoudt met waardemanagement richt zich met al haar activiteiten structureel op waardecreatie en waardegroei: met de missie, de visie, het beleid, de doelen en de strategie. Door het inzetten van deze activiteiten wil de organisatie haar economische waarde optimaliseren.