Waardedichte goederen

Goederen met een hoge waardedichtheid. Bijvoorbeeld computerapparatuur of geneesmiddelen. Zie ook waardedichtheid.