Waarborgfondsen

In sommige brancheverenigingen hebben bedrijven gezamenlijk een waarborgfonds opgezet waarop een aannemer een beroep kan doen indien de onderaannemer niet voldoet aan zijn afdrachtplicht en de aannemer daarop door de Belastingdienst wordt aangesproken.