Vuistpand

Pandrecht (zie aldaar) over een roerende zaak waarbij het pand in de feitelijke macht van de pandhouder of een derde wordt gebracht.