Vrije voorraad

De voorraad die in het magazijn aanwezig is minus de reeds voor productieorders c.q. klantenorders gereserveerde voorraad.