Vrijblijvend aanbod

Ieder aanbod waarin de mededeling is gedaan dat het aanbod vrijblijvend is. Een vrijblijvend aanbod kan worden herroepen terstond na de aanvaarding daarvan.