Vriendelijke en onaangename partner

Onderhandelingstactiek. Wanneer twee leden uit hetzelfde team zich zeer verschillend opstellen, de één vriendelijk, de ander aanvallend of zelfs vijandig, ligt het voor de hand dat de wederpartij zich verward, opgelaten en gefrustreerd voelt. De kans bestaat dan dat de andere partij de voorstellen van de ‘vriendelijke partner’ zal accepteren.