Vreemd vermogen

De schulden die een bedrijf heeft aan anderen dan de eigenaar. Deze worden gesplitst in kort vreemd vermogen bij een looptijd van de lening van maximaal een jaar (kortlopende schulden) en lang vreemd vermogen bij een looptijd van de lening langer dan een jaar (langlopende schulden). Zie ook balans.