Vraagsturing

Term relevant voor inkopers in de zorgsector. Het vergroten van de mogelijkheden om bij de financiering en organisatie van de gezondheidszorg de wensen van de zorgvrager tot hun recht te laten komen. Dat kan door:

(1) Sturing van de vraag. De overheid houdt bij de aanbodregulering rekening met de vraag van de patiënt. Daarbij blijft het aanbod de vraag sturen.

(2) Sturing op de vraag. Verzekeraars of andere zaakwaarnemers sturen het zorgaanbod door namens de patiënt zorg in te kopen, uit te voeren of te financieren.

(3) Sturing door de vraag. De patiënt stuurt zelf, bijvoorbeeld via een persoonsgebonden budget. De vraag leidt daarbij het aanbod.