Vormvrij

Zonder dat een bepaalde vorm is voorgeschreven.