Vorderingen

Bedragen die de onderneming in de toekomst nog denkt te gaan ontvangen. Bijvoorbeeld vorderingen op debiteuren (verkochte goederen) en de fiscus (terug te vorderen BTW) of een vooruitbetaling voor nog te ontvangen goederen. Zie ook balans.