Voorzieningen

Toekomstige verplichtingen en risico’s waarvan de omvang en het tijdstip van betalen op de balansdatum onzeker zijn, maar wel redelijkerwijs in te schatten. De voorzieningen worden in de balans ondergebracht bij het vreemd vermogen. Zie ook balans.