Vooruitbetaling

Andere term voor voorschot. Zie aldaar.