Voortschrijdend gemiddelde

De gemiddelde trend over een bepaalde periode, waarbij de effecten van golfbewegingen worden uitgevlakt.