Voortbrengingsproces

Andere term voor primair proces. Zie aldaar.