Voorraad incourant

Voorraden die geen functies meer hebben. Zo’n voorraad ontstaat vaak door gebrek aan afstemming tussen de verschillende afdelingen in een bedrijf.