Voorlopige vrijgave

Kennisgeving dat goederen van de leverancier zijn ontvangen, maar nog niet zijn gekeurd.