Vooraankondiging

Publicatie bij Europees aanbesteden. Door het publiceren van een vooraankondiging geven aanbestedende diensten aan welke opdrachten zij voornemens zijn te gaan plaatsen in het komende jaar.