Volmacht

Rechtshandeling waarbij de bevoegdheid wordt verleend om in naam van een ander rechtshandelingen te verrichten.