Vlottende activa

Bezittingen die een bedrijf voor een kortere periode dienen (voorraden en liquide activa). Staan op de balans aan de debetkant vermeld. Zie ook balans.