Visitatie

Vorm van intercollegiale toetsing. Een structuurgerichte beoordeling, die een sterk adviserend karakter heeft, met de bedoeling zonodig verbetering te stimuleren en aan te brengen. Er wordt nagegaan of diverse kwaliteits- en toetsingssystemen aanwezig zijn en functioneren. Visitaties vinden plaats aan de hand van (kwaliteits)normen die steeds worden bijgesteld.