Visionaire kritische succesfactoren

Aspecten die we volgens de omgeving nog niet geacht worden te doen. Als we ze wel én goed doen, wordt dat als succes ervaren. Als we ze niet of slecht doen, wordt dat als neutraal ervaren. Zie verder kritische succesfactoren.