Visie

De visie van een organisatie is nauw verwant met de missie van de organisatie. Een visie geeft een toekomstbeeld, expliciteert het ambitieniveau en de normen en waarden van de organisatie. Een visie gaat per definitie uit van een aantal wensen die in de toekomst gerealiseerd moeten worden. Zie ook missie, beleid, doelen en strategie.