Vijfkrachtenmodel van Porter

Analyse vanuit het perspectief van de leverancier waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen vijf krachten die de aantrekkelijkheid en de strategische mogelijkheden van een bedrijfstak bepalen. De vijf krachten zijn: competitie tussen bestaande bedrijven; dreiging van nieuwe toetreders; dreiging van substitutie; onderhandelingskracht van de afnemers; onderhandelingskracht van de leveranciers. Aan dit model kan de categorie ‘externe factoren’ worden toegevoegd. Daaronder vallen demografische, economische, sociaal-culturele, technologische, ecologische en politieke ontwikkelingen.