Vijf-S techniek

De afkorting vijf-S of 5S verwijst naar het Japanse seiri, seiton, seisō, seiketsu, shitsuke. Engelse vertaling: sort, set in order, shine, standardise, sustain. Nederlandse vertaling: scheiden, sorteren, schoonmaken, standaardiseren en systematiseren. Het gaat hierbij om richtlijnen om afdelingen en processen zodanig in te richten dat een visueel gestuurd en lean productie mogelijk is. In de basis gaat het bij 5S om opgeruimde, georganiseerde en schone werkplekken.