Vijf P’s

Een (inkoop)strategie kan via verschillende inzichten tot stand komen: de vijf P’s, plan, patroon, positie, perspectief en plot. Bij strategie als plan kijken we vooral vooruit, toekomstgericht. We vertalen onze inzichten in een beoogde strategie. Bij strategie als patroon kijken we vooral naar gedrag en consistentie in het verleden. Bij strategie als positie gaat het bijvoorbeeld om het koppelen van bepaalde producten aan bepaalde markten. Bij strategie als perspectief gaat het om de fundamentele manier waarop een organisatie dingen doet. Strategie als plot is geënt op een bepaalde ‘manoeuvre’: hoe kan ik de ander te slim af zijn?