Verzuim

Een wanpresteerder is in verzuim nadat de termijn in de ingebrekestelling of een in de overeenkomst gestelde (fatale) termijn is verstreken en hij niet heeft gepresteerd. Verzuim kan dus ook een wanprestatie zijn zonder ingebrekestelling.