Verzekeringsovereenkomst

De overeenkomst waarbij de verzekeraar (assuradeur) zich tegen genot van een premie aan de verzekeringnemer verbindt om hem schadeloos te stellen wegens verlies, schade of gemis aan verwacht voordeel, te lijden door een onzeker voorval.