Verwijzingsrecht

Het verwijzingsrecht geeft aan welke rechtsregels moeten worden toegepast op rechtsverhoudingen met een internationaal karakter. Ook wel conflictenrecht genoemd.