Vervreemder

Term bij eigendomsoverdracht. Degene die de goederen overdraagt. Zie ook bezitsverschaffing en verkrijger.