Vervangingswaardestelsel

Stelsel voor de waardering van activa op de balans. Hierbij wordt de waarde vastgesteld tegen de waarde die het product op dat moment heeft. Zie ook waarderingsgrondslag.