Vertrouwensleer

Degene aan wie een verklaring wordt afgelegd, mag erop vertrouwen dat die verklaring de wil van de verklarende persoon weergeeft. Zie ook wilsovereenstemming.