Vertragingsschade

Schade die ontstaat doordat een deugdelijke prestatie niet op tijd plaatsvindt. Zie ook aanvullende schadevergoeding.