Verticale synergie

Bij verticale synergie wordt er ingekocht vanuit een total cost of ownership gedachte. Het inkoopvraagstuk wordt vanuit meerdere specialisaties benaderd. Zie ook synergie.